Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fördjupa ditt redaktörsarbete

På denna sida får du hjälp med och instruktioner om:

Avancerad webbsida
Puffar på en Avancerad webbsida
Att skapa en kalenderhändelse
Att skapa ett formulär

Fördjupa ditt arbete med Avancerad webbsida

Högeryta

Högerytan kan arbetas med på samma sätt som i sidtypen Vanlig webbsida det vill säga att ytan kan användas till kontaktuppgifter eller länkar till relevanta externa eller interna sidor. Innehållet läggs då in under fliken högeryta precis som på sidtypen Vanlig webbsida. Använd stilarna för textformatering. 

Sidtypen Avancerad webbsida erbjuder även ett andra alternativ som styrs genom att man gör en listhämtning från en hållare. För att funktionen ska fungera korrekt krävs att sidorna i högernavigeringen måste vara direktlänkade till sidor som strukturellt ligger i vänsternavigeringen. De är alltså genvägar till sidor som ligger någon annanstans i strukturen 

Med andra ord, sidorna som hämtas av ”Listning högeryta överst/under” ska vara innehållsmässigt tomma och länkade till sidor med innehåll. Detta för att brödsmulenavigeringen inte ska ta med hållare som exempelvis ”Startsida_innehåll” och ”Funktioner & Tjänster”, som egentligen bara är hållarnas namn och inte innehåller någon annan information.

Arbeta med puffar på en Avancerad webbsida

Sidtypen Vanlig puff används primärt som innehåll till Avancerad webbsida. När du skapar en puff kan du göra flera tilläggsval som påverkar designen av puffen:

Placera bild till höger

Precis som det låter så blir bilden högerställd och texten hamnar till vänster. Detta fungerar endast vid valet visa utfallande. 

Göm rubrik     

Standard är att puffens titel även finns med som rubrik. Ska endast pufftexten eller en bild visas utan rubrik så kan valet göm rubrik göras.

Visa utfallande                           

Puffen får en horisontell disposition. Standardinställningen är att puffen visas vertikalt.

Nyhetspuff

Nyhetspuff är en puff som listar nyheter med valda kategorier.

På mah.se finns en gemensam hållare för nyheter. Hämta innehåll från den gemensamma platsen och välj hur många nyheter du vill visa samtidigt i din puff. Välj därefter vilka kategorier av nyheter du vill visa på din sida.

Riktlinjer för puffar

 • Det ser mycket trevligare ut om puffar som står bredvid varandra anpassas så att texterna är ungefär lika långa.
 • Använd gärna en bild till din puff men se till att den håller sig till de bestämda måtten: Utfallande puff: 200 x 200px, stående puff: 240 x 200 px.
 • Text och bild ska hålla ihop visuellt. Anpassa texten så den inte blir för lång eller för kort.
 • Puffar är till för att marknadsföra annat innehåll. Puffen ska länka till andra sidor som kan ge utförligare information till besökaren.

Det är puffarnas ordning i strukturen i EPiServer som bestämmer i vilken ordning de visas på sidan. Du ändrar ordningen genom att markera sidan och flytta den till den önskade platsen. 

Disponering av puffar

 • Vid användande av nyhets- och kalenderpuff skall dessa positioneras längst ner på Avancerad webbsida.
 • För att inte besökaren ska behöva scrolla alltför mycket rekommenderar vi att man använder högst 2-3 puffar ovanför nyhets och kalenderpuffen.
 • En Avancerad webbsida utan nyhets- och kalenderpuff rekommenderas använda max 4-5 puffar åt gången.
 • Bästa disposition av stående puffar är två bredvid varandra. Vi rekommenderar att inte ha en ensamstående puff då det blir ett stort tomrum på sidan. 

Skapa en kalenderhändelse

Kalenderhändelser samlas under den gemensamma platshållaren Kalender som ligger längst ner under Nyheter i strukturen i EPiServer.

 • Högerklicka och välj skapa ny sida. Sidtypen är förvald till Kalenderhändelse.
 • Fyll i fälten, namn, starttid/sluttid, plats och målgrupp. 
 • Välj i vilken kalender din händelse ska visas. Du kan välja flera, men måste alltid välja gemensam kalender för att händelsen ska synas. 
 • Under rutan för Primärt innehåll beskriver du händelsen i sin helhet.
 • När du är klar väljer du spara och publicera. 

Anvisning till att skapa en kalenderhändelse

Formulär i Microsoft Forms

Forms är ett formulärverktyg från Office 365. Vi rekommenderar att du använder Microsoft Forms istället för den inbyggda formulärfunktionen i Episerver. Den inbyggda lösningen möter inte de tillgänglighetskrav som högskolan behöver leva upp till.   

Tillgång till Microsoft Forms

Om du är inloggad i Office 365 i exempelvis Yammer eller webmail når du Forms via menyn uppe i vänstra hörnet. Du kan även gå direkt via forms.office.com och logga in med din mejladress. 

Navigeringspanel i Office 365

När du har loggat in i Forms får du en vy som visar Mina formulär och Andra formulär. Mina formulär är de som du själv skapat och Andra formulär är formulär som du blivit inbjuden till att vara med och redigera.

Så skapar du formulär

Börja med att kopiera högskolans standardmall som du når via denna länk. 

Om inloggning krävs, använd din mejladress för att logga in i Forms via Office 365. Klicka på duplicera. Du kan nu börja redigera ditt formulär.

Inställningar

Klicka på de tre punkterna längst upp till höger för att komma åt Inställningarna för formuläret. Här kan du bland annat välja vem som kan besvara formuläret, om formuläret ska vara anonymt, om du vill få mejlnotifiering vid svar på formuläret samt ange start- och slutdatum.

Anonyma svar

Ska formuläret besvaras anonymt behöver du avmarkera rutan med Registrera namn. 

inställningar för MFP

Redigera formuläret

Ändra titel på formuläret genom att klicka på titelrutan. Du kan redigera underrubriken eller ta bort fältet för underrubrik helt genom att ta bort informationen i rutan.

Inställningar i titelfältet i Microsoft Forms

Klicka på innehållsfältet för att ändra innehållet och redigera frågorna i mallen.

Du kan lägga till en underrubrik eller förtydligande genom att klicka på ikonen med tre punkter längst ner i högra hörnet och välj fältet Underrubrik. Under samma flik kan du sätta avgränsningar och ange specialfunktioner för svarsalternativen genom att klicka på Begränsningar. Du får då upp en rad alternativ som kan sättas för formulärfältet. 

Begränsningar i Microsoft Forms

Om du förväntar att frågans svar kommer att vara långt kan du klicka på ikonen Långt svar för att aktivera ett längre svarsfält. På ikonen Obligatoriskt svar kan du ange om formulärsvaret ska vara obligatorisk. Frågan markeras då med en röd stjärna och måste fyllas i för att svarspersonen ska kunna gå vidare. 

Obligatoriskt svar

Via pilarna uppe i högra hörnet kan du flytta frågorna upp och ner i ditt formulär och byta plats på dem under tiden du arbetar.

Bredvid pilarna hittar du även ikoner i form av en papperskorg för att slänga frågan och två pappersark för att kopiera frågan.  

För att lägga till ny fråga

Klicka på Lägg till fråga. De svarsalternativ du kan välja på är: Val, Text, Klassificering eller Datum. 

Svarsalternativ

För flervalsfrågor skriver du texten som du vill ska visas för frågan och för de olika svarsalternativen. 

Vill du lägga till fler alternativ? 

 • Klicka på Lägg till alternativ om du vill lägga till fler än två alternativ, som är standard.
 • Klicka på Lägg till alternativet Annat för att lägga till ett alternativ med texten Annat.
 • Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på papperskorgen bredvid alternativet.
 • Du kan möjliggöra flera svarsalternativ för en fråga genom att aktivera Flera svar. Om du vill att Forms ska visa alternativen för användarna i en slumpmässig ordning klickar du på knappen för tre punkter och sedan på Blanda alternativ.

Förhandsgranskning

När du är färdig med utformningen av ditt formulär kan du förhandsgranska innehållet genom att klicka på Förhandsgranska. Du kan välja vy för att se hur formuläret ser ut på en dator eller Smartphone. 

Att skicka formuläret 

Klicka på knappen Dela längst upp i högra hörnet. Klicka sen på ikonen med två länkar för att skapa upp länken till ditt formulär. 

Du kan nu klistra in den uppskapade länken på din sida i Episerver eller skicka den via exempelvis mejl. 

Att samla in enkätsvaren

Öppna ditt formulär och klicka på svarsfliken för att se resultatet av de inkomna svaren. Du får då en översikt på hur många som svarat, genomsnittlig tid och status på formuläret om det är öppet eller stängt för svar. Beroende på val av svarsalternativ presenteras sen svaren i exempelvis diagram eller textsvar. Det går även att öppna svaren i Excel och därifrån exportera filen.

Formulär inbyggda i Episerver

När du skapar ett formulär behöver du skapa två sidor.

Steg 1: Tack-sida

Börja med att skapa en Vanlig webbsida som din "Tack-sida". Exempelvis "Tack för din anmälan" eller "Din anmälan har nu mottagits och registrerats". Detta får mottagaren efter att formuläret är ifyllt och skickat. 

 • Skriv ner eller spara ID-numret på sidan, detta behövs när du ska koppla sidan till formuläret.
 • Klicka ur Visa sidan i menyer under sidans Inställningar. 

Steg 2: Formulärsida

Skapa en ny sida i EpiServer - Välj sidtypen Formulärsida:

 • Fyll i titel och rubrik.
 • Komplettera med information i huvudytan (t ex datum, tid och plats)
 • Under huvudytan finns fältet Formulär. Tryck på knappen […] till höger om text-fältet

Du får upp ett nytt fönster med en skapa-knapp uppe till vänster.

Ytterligare ett nytt fönster dyker upp där du fyller i:

 • namn på formuläret
 • katalog för formuläret
 • numret för din tack-sida

Observera att:

 • rutan Formuläret kan skickas utan inloggning, måste vara ifylld
 • rutan Samma person ska kunna skicka formuläret flera gånger, är bra att fylla i då respondenter på exempelvis offentliga arbetsplatser använder samma dator

Att bygga ett formulär

Börja med att infoga/lägga till så många rader som behövs för ditt formulär. Det kan hjälpa att ha skissat/planerat för omfattningen innan du börjar skapa ditt formulär i EPiServer. 

Bild på formulärfält

Textfält

Efter att ha infogat dina rader byter du till fliken Formulärfält och markerar den översta raden. Tryck sedan på knappen Textfält.

 • Här redigerar du formulärets egenskaper. Namn är vad elementet heter när du samlar in data. Du får bara använda [a-z, A_Z, 0-9] – inte svenska tecken, inget mellanslag och inga bindestreck. För enkelhets skull kan det vara bra att använda engelska benämningar – så Namn i det här fallet döper du till name.
 • Ledtext är den text som står till vänster om textfältet i det här fallet Ditt namn:
   
 • Skärmtips är den text som användaren får se när muspekaren är över ledtexten.
 • Bredd i antal tecken är som startvärde 20 tecken. Ska användaren fylla i hela namnet, öka på till exempelvis 50 tecken.
 • Värde måste anges, bör du kryssa i om användaren måste fylla i fältet för att formuläret ska kunna skickas.
 •  Välj spara.
 • Gör som ovan med nästa rad – e-postadress.

 Alternativknapp, Flervalsruta och Kryssruta

 • Alternativknapp liksom Flervalsruta är till för att användaren ska välja ett och endast ett av alternativen.
 • Namn, Ledtext, Skärmtips fungerar på samma sätt som tidigare beskrivits. Placering ska alltid vara vertikal för att användaren lätt ska se de olika alternativen.
 • I Alternativen (inringad) är det tyvärr inte konsekvent med Namn och Värde som ovan. Namn är den text som visas, och värde är det namn de markerade fältet får. Var uppmärksam på denna skillnad.
 • Förvald är den alternativknapp som kommer att vara markerad när webbsidan laddas. Välj ett av alternativen som startvärde
 • Välj spara.

Att spara formulärdata

 • Längst ner i fältet väljer du att lägga till en knapp. Fyll i uppgifterna som du redan känner till och välj Resultat vid svar till ”Sänd e-post och spara i databas”.
 • Båda e-postadresserna ska vara din egen (eller den som ska få e-posten). Glöm inte att välja ett adekvat ämne så att mottagaren av e-posten kan skapa en lämplig e-postregel för alla anmälningar.

Att spara och välja formulär

 • När du är klar med ditt formulär väljer du ”Spara och stäng” högst upp i fönstret.
 • I nästkommande fönster är nyss skapat formulär markerat – så du väljer Använd-knappen. Observera att denna kan ta en stund att öppna sig. Klicka i knappen "Mina formulär" längst upp till höger för att hitta de formulär du har arbetat med.
 • När du valt det formulär du vill använda väljer du ”Spara och publicera”. 

Testa ditt formulär 

 • Fyll i formuläret ett par gånger och prova att det fungerar som tänkt. Prova gärna också att göra ”användarfel” – glömma att fylla i fält exempelvis.
 • Kontrollera också att du får rätt svarsida när anmälan skickats.
 • När du har testat ditt formulär väljer du Formulärdata.

 •  I formulärdata klickar du först i rutan "Visa data för alla sidor" och sedan trycker du på sök-knappen för att se vilka svar du har fått in.
 • Välj Markera alla rader och Exportera till Excel. Nu kan du se alla anmälningar i Excel på ett enkelt sätt.