Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

För ditt redaktörsarbete

På denna sida får du hjälp med och instruktioner om:

Sidtypen Vanlig webbsida
Sidtypen Avancerad webbsida
Ankarlänkar
Inställning på dina sidor
Att ta bort en sida
Hantering av dokument
Att länka rätt
Bildbank och bildspråk
Checklista för sökmotoroptimering (SEO) 

Sidtypen Vanlig webbsida

Sidtypen Vanlig webbsida i EPiServer används för att skapa innehåll på webbplatsen. Det är den mest förekommande sidtypen på mah.se och den kommunikationsavdelningen rekommenderar att du använder. Sidtypen har stöd för de allra flesta typer av innehåll och funktioner: bildlayout, listningsfunktion av nyheter och kalenderhändelser.

Huvudyta 

Den viktigaste informationen på sidan ska finnas i huvudytan. Det är denna text som utgör sidans fokus. Tänk på att skriva kortfattat och lägga det viktigaste först. Använd dig av stilformateringen för rubriknivåer och bildjustering. 

Högeryta

Utrymmet i högerytan används med fördel till kontaktuppgifter eller länkar till relevanta externa/interna sidor. Tänk på att högerytan placeras längst ner på sidan i mobilläge. Innehållet i högerytan ska hållas kort för att inte konkurrera med innehållet i huvudytan och vänstermenyn. 

Puff-text

Fältet Puff-text ska inte vara samma som sidans titel. Puff-texten visas som en beskrivande text vid sökträffar. Beskrivningen syns inte på webbsidan men dyker upp i sökresultatet och väger tungt hos bland annat Google. Som riktlinje ska texten vara på max 150 tecken. Mer text än så visas inte.

Visningsbild på puff-text.

Skapa kalenderlistning

På Malmö högskolas webbplats finns en gemensam kalender. I sidtypen Vanlig webbsida kan du genom fliken Kalender publicera en listning från den gemensamma kalendern. Kalenderlistan visas i högerytan, under eventuella andra listningar eller det som publicerats i editorn under fliken Högeryta. Kom ihåg att innehållet i högerytan hamnar längst ner i mobila enheter.

I fältet Lista kalenderhändelser från hämtar du den högskolegemensamma kalendern. Den finns under sidan Nyheter i strukturen.

Välj sedan vilka kalenderhändelser som är aktuella för din målgrupp genom att klicka i alternativen under rubriken Välj målgrupp och/eller kalender. 

Antal rubriker och typ av kalenderhändelse

Välj antal kalenderhändelser som ska listas. Begränsa antalet i proportion till innehållet på sidan. Du kan även välja vilken typ av kalenderhändelse som ska visas, exempelvis medarbetarnyheter, forskning med flera.

Så lägger du in bilder

Bilder som publiceras på mah,se laddas upp i EPiservers bildbank ImageVault. Du kan även använda dig av befintliga bilder som redan finns uppladdade. Vi rekommenderar att dina bilder är klara för publicering och i rätt format innan du laddar upp dem i ImageVault. Mer information om bilder finns under rubriken Bildspråk på mah.se.

1. Klicka på ikonen för ImageVault för att ladda upp en bild till din sida.
2. Välj knappen Ladda upp fil.

3. Ladda upp din fil genom att välja Choose file. 

4. Välj i vilket album du vill spara bilden.
5. Skriv in en titel till din bild under Metadata
6. Välj vilken kategori din bild har
7. Din uppladdade bild hamnar i översikten Nyaste bilder. Infoga din bild.

8. Ange en alternativ text till bilden och klicka på slutför. Din bild är nu uppladdad.

Sidtypen Avancerad webbsida

Kommunikationsavdelningen arbetar för att reducera användningen av sidtypen Avancerad webbsida. Detta på grund av att sidtypen är svårt att överblicka och har en komplicerad struktur. Sidtypen Vanlig webbsida uppfyller ofta de behov du som redaktör har och underlättar ditt arbete.

Sidtypen Avancerad webbsida används som en platsbehållare. Detta innebär att sidan är tom och hämtar innehåll från andra källor. Tänk på att redigering för sidans innehåll görs i de puffar som bygger upp sidan. Denna sidtyp ska främst användas när visst innehåll på sidan uppdateras frekvent (samma innehåll max 3 veckor).

Innan du använder sidtypen Avancerad webbsida ställ dig frågan: kan en Vanlig sida uppfylla samma syfte som en Avancerad sida? Tidigare användes denna sidtyp i större utsträckning och många av dessa sidor lever kvar i strukturen. Om du har ”ärvt” redaktörskap över en eller flera Avancerade sidor och är osäker över strukturen eller behöver hjälp, kontakta kommunikationsavdelningen.

Huvudyta

Avancerad webbsida bygger på att sidans innehåll hämtas från en listning av sidor med sidtypen Vanlig puff. Genom att klicka på ikonen till höger om fältet Hämta puffar väljer du den plats i strukturen där du vill hämta puffar från. Detta kräver att du skapat upp en eller flera puffar i ett puffarkiv. Genom att markera och välja arkivet så hämtar du in de underliggande puffarna till din sida.

Beskrivning av sidan

Beskrivningen av sidan ska förklara vad sidan handlar om för besökaren samt tillfredsställa sökmotorerna. Håll beskrivningen kort och ha med dina viktigaste nyckelord från sidan. Beskrivningen skall helst innehålla cirka 150 tecken. Det blir den första introduktionen till informationen på din sida. Det är viktigt att den är relevant, trovärdig och uppdaterad. Notera att Beskrivning av sidan är ett obligatoriskt fält för en avancerad webbsida. 

Ankarlänkar

En ankarlänk är en länk som i regel läggs i sidans topp och länkar ner till en specifik del av innehållet på sidan, ett så kallat bokmärke. Ankarlänkar görs i två steg där det första steget är att placera ut själva bokmärket i innehållet på sidan och det andra steget är att göra en ankarlänk i början på sidan som länkas till bokmärket.

1. Klicka med musen i början av en underrubrik eller valfritt ställe i innehållet dit du vill hänvisa besökaren vid klick på din ankarlänk
2. Klicka på ikonen som ser ut som ett ankare i editorn
3. Välj ett beskrivande namn till din ankarlänk så du lätt hittar den

Skärmbild på editorläget i EPiServer.

4. Klicka på infoga. Du har nu skapat en destination för din ankarlänk och slutfört steg 1
5. Steg 2. Markera den text du vill ska bli ankarlänken till ditt utplacerade bokmärke
6. Klicka på länksymbolen (jordgloben)
7. Välj alterternativet ”Bokmärke på denna sida” och leta upp det bokmärke du vill länka till

Skärmbild på editorläget i EPiServer.

8. Klicka på OK. Du har nu skapat en ankarlänk 

Inställningar på dina sidor

Det finns ett antal inställningar som påverkar hur din sida visas för besökaren och presenteras i sökresultaten. Dessa redigerar du under fliken inställningar.

Enkel adress till sidan

En enkel adress till din sida kan skapas för att förenkla hänvisning för besökaren. Det kan även vara bra att använda i trycksak eller annons.

Originallänken:

mah.se/fakulteter-och-omraden/Kultur-och-samhalle/Institutioner/institutionen-for-sprakstudier/Ar-student-pa-SPS/

kan ändras till:

mah.se/studentsps

Innan du skapar en enkel adress måste du fundera på om den verksamhet du önskar hänvisa till är unik, eller om den återfinns någon annanstans inom högskolan. Prova om den adress du tänkt använda redan leder till en webbsida.

Standardsökord för sidor (nyckelord)

Här skriver du de sökord som associeras till din sida. Sökorden måste vara relevanta för sidan. Använd gärna synonymer. Tänk utifrån en besökares perspektiv, anpassa orden efter den förkunskap och de ord som de kan tänkas använda.

Ta bort en sida

Var inte rädd för att ta bort gamla sidor inom ditt ansvarsområde. Sidor som exempelvis inte innehåller uppdaterad information eller som är inaktuella.

När du tar bort en sida får du upp en lista över de sidor som har länkats till den sida som du vill ta bort. Du ansvarar för att se till att det inte skapas brutna länkar. Gå in på de sidor som listas och ta bort alternativt ändra länken.

Hantering av dokument

Hitta rätt i filhanteraren Upload

Försök alltid att hitta en relevant mapp där du sparar ditt dokument i Upload.

Det finns mappar för olika funktioner och områden. En mapp som heter "lararutbildning60p" ska exempelvis ligga i mappen Lärande och samhälle. Hittar du inte en lämplig mapp för ditt dokument i Upload, skapa en ny mapp på rätt plats i mappstrukturen.

För att undvika dubbelpublicering är det viktigt att dokument endast kan hämtas/infogas från ett enda ställe. Då kommer alltid den ”rätta versionen” av dokumentet att visas på webben, oavsett vilken sida länken till dokumentet finns på. Det är inte tillåtet att ladda upp egna versioner av dessa dokument till egna mappar.

Så länkar du rätt

Att interna och externa sidor alltid öppnas i samma fönster är satt som standard. Du behöver därför inte göra denna inställning vid länkning. Ett undantag är om din sida innehåller instruktioner som besökaren ska följa på en annan sida, då ska sidan öppnas i en ny flik.

Att länka till sidor på mah.se (i Episerver)

När du ska länka till sidor på mah.se är det viktigt att du länkar till sidan i strukturen (sidans ID) och inte sidans webbadress. Detta för att du inte ska få en bruten länk om sidan flyttas i strukturen.  

 1. Markera den text som ska utgöra länken i editorn.
 2. Välj Infoga/redigera länk. Ha fliken Webbsida aktiv i fönstret.
 3. Som länkmål väljer du Sida på denna webbplats. Ange vilken sida du vill länka till genom att välja knappen med tre prickar till höger om fältet Adress. Du får då upp en ny dialogruta som visar sidans trädstruktur.
 4. Välj den sida som du vill länka till i strukturen och klicka på Välj.
 5. Klicka på OK. Länken visas i Editorn med en gul bakgrund.

Editorvy i Episerver över länkning inom mah.se

 

Dokument – öppnas i nytt fönster

Ett dokument ska inte vara den huvudsakliga källan för informationen på din sida. Lyft fram det viktigaste innehållet från dokumentet och presentera på sidan. Länka sedan dokumentet som en fördjupning. Använd PDF som dokumentformat på webben, undvik Wordfiler.

Dokument ska öppnas i ett nytt fönster. Detta väljer du i fältet Målram när du klickat på ikonen till Infoga/redigera länk. Du hittar ikonen längst till vänster i verktygsraden i redigeringsläget i EPiServer.  

Markera länktexten och gå till fältet för stilar. Här väljer du det alternativ som överensstämmer med den typ av dokument som du vill länka till. Länken får då en ikon som indikerar för besökaren vilken slags dokument det handlar om.

Så länkar du till kontaktinformation

Vid länkning till en kontaktperson ska länken gå direkt till telefon- och kompetensregistret eller forskarnavet för forskningspersonal. Detta ger besökaren tillgång till komplett kontaktinformation med både telefon och e-postadress. Undvik att länka direkt till en persons e-postadress. Undantaget gäller kontaktuppgifter till funktioner på högskolan som inte är personberoende, exempelvis kommunikation@mah.se.

För att få fram länken till den kompletta kontaktinformationen måste du först göra en sökning på personen på mah.se och gå till personens kontaktsida. Kopiera sedan länken uppe i adressfältet och använd den. 

Markera det namn du ska länka och klistra in länken från navet i adressfältet under Sida på annan webbplats.

Högskolans bildbank

I högskolans bildbank hittar du utvalda bilder i en mängd olika kategorier som kan användas i ditt redaktörsarbete. Bilderna finns att ladda ner i webbformat och kan beskäras och anpassas i bildbanken. Du behöver därför inget bildbehandlingsprogram. 

Du hittar högskolans bildbank här 

Bildspråk på mah.se

Bildspråket är en viktig del i Malmö högskolas visuella identitet. Bilder i vårt kommunikationsmaterial ska vara av hög kvalitet och kännas uppdaterade. Ha alltid högskolans kärnvärden kvalitet, mångfald, samhällsengagemang och kreativitet i åtanke när du väljer bilder.

Tänk på att bilden ska: 

 • tillföra och förmedla ytterligare information till budskapet
 • vara sann, trovärdig och tydlig
 • spegla mångfald, liv och rörelse
 • under inga omständigheter uppfattas som kränkande.

Kom ihåg att:

 • eftersträva en bred mix när det gäller kompetenser, yrkestitlar, studenter, bakgrund och kön i valet av bilder
 • få medgivande till publicering av personer på bilderna vid användning av bilder som inte kommer från universitetets bildbank
 • användning av för många bilder på en sida kan ta fokus från texten, tänk på helheten
 • skriva relevanta bildtexter som berättar vem eller vad som finns på bilden.

Rekommenderade bildstorlekar och format

Bildernas storlek anpassas beroende på var och hur de används. Huvudytan är 500 pixlar bred, vilket betyder att en bild med breddmåttet 500 pixlar täcker hela huvudytans bredd. Undvik bilder med en bredd som är mindre än 150 pixlar för att besökaren tydligt ska urskilja motivet. Bilder på mah.se ska ha en upplösning som är anpassad till webb: 72 dpi och sparas i formatet JPEG.

Riktlinjer för bildstorlekar

 • Helbredd liggande huvudinnehållet 500x281 (16:9)
 • Liggande bild i huvudinnehållet 240x180 (4:3)
 • Stående bild i huvudinnehållet 180x240 (3:4)
 • Bild i högerytan: bredd:180px

När du vill lägga till en bildtext 

 1. Skapa upp textinnehållet på din sidan
 2. Sätt markören först i det stycke där du vill ha bilden
 3. Infoga bilden (via ImageVault)
 4. Skapa en tom rad under bilden genom ”slå ner” texten med Entertangenten
 5. Sätt markören i den tomma raden under bilden och skriv din bildtext
 6. Markera bildtexten och välj Bildtext i stilmenyn i editorn
 7. Markera både bilden och texten
 8. Välj antingen Vänsterjusterad bild med text eller Högerjusterad bild med text i stilmenyn

Upphovsrätt (copyright)

Hämtar du bilder från andra källor så var uppmärksam på hur publiceringsrätten för bilden ser ut. Ofta ska fotografens namn anges i samband med publicering av bilden. Detta kan lösas genom att skriva in fotografens namn i den alternativa texten, tillsammans med en beskrivning av vad som syns på bilden. Den som publicerar en bild är ansvarig för att lagar och rekommendationer följs.

EPiServers bildarkiv: ImageVault

ImageVault är Malmö högskolas bildarkiv i EPiServer. Där finns alla bilder samlade i en katalogstruktur som liknar dokumentstrukturen.

Tänk på att:               

 • redigera din bild innan du laddar upp den i bildarkivet
 • konvertera dina bilder till JPEG-format innan uppladdning
 • välj en plats i mappstrukturen som lämpar sig bra för din bild, eller skapa en ny undermapp
 • bildens alternativa text (alt-text) är viktig att fylla i. Alt-texten ska kort förmedla vad bilden visar
 • använd de förinställda layoutstilarna för höger- eller vänsterställda bilder i redigeringsläget i EPiServer. Undvik att använda dig av tabeller. Detta för att underlätta för uppläst webb och för att möta tillgänglighetskraven. 

Checklista för sökmotoroptimering (SEO)

 • Kontrollera att länkarna fungerar på din sida.
 • Använder du bilder, kontrollera så att de har en lämplig ALT-text.
 • Använd informativa rubriker med nyckelord relaterade till sidans innehåll
 • Använd stilarna för rubriker så att sökmotorerna förstår att det är en rubrik
 • Uppdatera sidans Avancerad information med lämpliga nyckelord och en beskrivande text på 15-25 ord, gärna med nyckelorden inkluderande.
 • När du länkar internt till andra, tänk på att länktitel ska beskriva sidan som du länkar till och inte döpas samma som länktexten.
 • Se till att länkar till externa sidor är relevanta för sidans innehåll