Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Webbrelaterade frågor

Webbpubliceringsverktyg

Malmö högskolas gemensamma webbpubliceringssystem är Episerver. För att publicera information på högskolans webbplatser måste du först gå utbildning i högskolans publiceringsverktyg EpiServer.

Högskolans redaktörsutbildning i EpiServer omfattar ett utbildningstillfälle om cirka tre timmar. När du har varit på utbildningen kontaktar du den huvudredaktör på ditt område som ansvarar för de sidor där du ska publicera ditt material. Om du inte vet vem det är eller om det inte finns någon, kontakta Kommunikationsavdelningen på kommunikation@mah.se.

 


 

Högskolans webbplatser

Externa webbplatser

mah.se

 • Malmö högskolas gemensamma webbplats.
 • Målgrupperna är presumtiva studenter, innevarande studenter, näringsliv, press, andra lärosäten, forskare med flera.  

malmouniversity.se (mah.se/english)

 • Malmö högskolas internationella webbplats med information på engelska.
 • Målgruppen är främst internationella presumtiva studenter.

mah.se/dk

 • Malmö högskolas webbplats med information på danska.
 • Målgruppen är främst danska presumtiva studenter. 

edu.mah.se och edu.mah.se/en

 • Malmö högskolas webbplats med information om de utbildningar som högskolan erbjuder. Information som visas här hämtas till viss del från högskolans kursdatabas Kursinfo. 
 • Målgruppen är presumtiva studenter, svenska och internationella. 

Intern webbplats

mah.se/medarbetare

 • Malmö högskolas medarbetarwebb (och där du befinner dig just nu).
 • Målgruppen är medarbetare. 

mah.se/staff

 • Malmö högskolas medarbetarwebb på engelska.
 • Målgruppen är icke svensktalande medarbetare.