Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vår logotyp i kombination med andra aktörers

Malmö högskola samverkar i många sammanhang med näringsliv, offentlig verksamhet och andra organisationer. I dessa fall är det vanligt att vi även har gemensam kommunikation med våra samarbetspartners. Inblandade parter kan dock ha olika roller inom samarbeten. Därför finns det några grundläggande principer för Malmö högskola vid produktion av kommunikationsmaterial i samband med samverkan med andra organisationer.

Huvudpart

Malmö högskola är huvud- eller drivande part i ett samarbete
Samarbetspartnerns eller partnernas logotyp placeras på tydligt avstånd från högskolans. Förtydliga gärna samarbetspartnerns roll, exempelvis med skriftlig information som ”med stöd av” eller ”i samarbete med”. Samarbetspartnerns logotyp bör samtidigt vara mindre än högskolans i materialet.

Jämbördig part

Malmö högskola är jämbördig part i ett samarbete
Malmö högskolas och samarbetspartnernas logotyper ska placeras på ett tydligt och likvärdigt sätt i kommunikationsmaterialet. Det ska framgå att de inblandade parterna står för likvärdiga insatser i samarbetet.Om det är ett stort antal partners inblandade bör du överväga om logotyper ska vara med överhuvudtaget, eftersom layout och avsändare då riskerar att bli otydlig och oöverskådlig. I sådana fall kan det vara bättre att endast skriva namnen på de inblandade parterna.

Mindre part Malmö högskola spelar en mindre roll i ett samarbete
I dessa fall får vi acceptera att spela en underordnad roll vad det gäller grafisk utformning av material och följa huvudpartens riktlinjer. Omfattning på högskolans roll i samarbetet får avgöra om huruvida högskolans logotyp ska förekomma eller inte i kommunikationsmaterialet.