Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Typografi

Rubriker

Rubriker har typsnittet Futura Medium. Vänsterställd.

Kägel (radavstånd) ca 30% över grad.

Ingress

Ingresser sätts med typsnittet Futura Light. Vänsterställd. 

Kägel ca 30% över grad.

Brödtext

Brödtext i längre texter har typsnittet Sabon. Vänsterställd med öppen, eller utsluten höger. Alltid helfyrkants indrag vid nytt stycke. Kägel ca 30% över grad.

Brödtext i kortare texter kan ha Futura Book.

Mellanrubrik

Mellanrubriker sätts med typsnittet Futura Medium. Vänsterställd. Kägel ca 20% över grad.Grad ca 20% över brödtext. Kan även vara versal.

Underrubrik

Typsnittet Futura Medium. Vänsterställd. Versal. Grad ca 20% under brödtext. Kägel ca 30% över grad.