Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Typsnitt

Vi använder klassiskt rena och luftiga typsnitt i alla sammanhang där vi sätter ord på pränt om Malmö högskola. Det ena är Futura. Det andra är Sabon.

Futura

Futura är en linjär (ett typsnitt som främst kännetecknas av att det inte har några klackar). Används primärt till texter av större grad, där du söker efter uppmärksamhet, till exempel rubriker och underrubriker. Men fungerar även till kortare texter och text i relativt små grader, till exempel bild- och tabelltexter och liknande.

Futura

Futura

Sabon

Sabon är en så kallad antikva (vars främsta kännemärke är att staplar, tvärstreck och rundlar är av varierande tjocklek och att den har serifer – små klackar – som hjälper läsarens öga att följa raden på ett enkelt sätt). Den är lättläst, vilket gör typsnittet till ett gott val för större mängder löpande text. 

 Sabon