Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskolas logotyp

En symbol för helheten och en del av helheten

Logotypen är vår identitets minsta gemensamma nämnare, vår signatur och vår kvalitetsstämpel. Den hjälper oss att knyta samman Malmö högskola – ett varumärke med många olika verksamhetsområden, målgrupper och intressenter. I vår visuella kommunikation är den vår mest konstanta och en av våra viktigaste byggstenar. Samtidigt är den inte en ensam bärare av vår identitet, utan en del av en helhet. Därför är det också viktigt att den hanteras på rätt sätt i olika sammanhang.

MAH logotyp original


Huvudlogotyp
Ett stiliserat ”M” (röd och vit) tillsammans med ordbilden ”MALMÖ HÖGSKOLA” (svart). Den här ska användas i alla lägen då det går att göra det. Vi separerar aldrig "MALMÖ" på en rad, "HÖGSKOLA" på en annan.

Logotyp svart Svart/vit
När färgtryck inte är möjligt.
Logotyp vit Vit/negativ
Används på mörk bakgrund då färg inte kan användas.
Logotyp tvånivå

Tvånivå-logotyp
När vi internt vill profilera vilken del av högskolan som är avsändare är det denna variant vi ska använda. Ordbilden ”MALMÖ HÖGSKOLA” kompletteras med en underrad med namnet på fakultet, institution, avdelning eller centrumbildning. Observera att tvånivå-logotyperna används endast i andra hand, när det är nödvändigt att berätta om den organisatoriska tillhörigheten. 

Logotyp liggande

Liggande logotyp
Den liggande logotypen kan användas till skyltar och till rollups.

liggande logo dubbel
 

Placering av logotypen

Logotypen ska i största möjliga mån placeras nere i högra hörnet. I dokument ska den dock alltid placeras uppe i vänstra hörnet.

Luft kring logotyp

Vår logotyp ska alltid få den generösa yta den förtjänar, med mycket luft omkring sig. Ibland kan det emellertid bli trångt och därför har vi definierat en minsta gräns runtomkring logotypen. Denna gräns, frizon, definieras utifrån symbolens stiliserade M och illustreras här intill som 4x, där x är stapeln i vårt stiliserade M och följer den storlek som logotypen har.