Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grafiska element

Med enkla medel är det möjligt att betona viktig information med ett grafiskt uttryck. Med vårt Futura Bold skriver vi VERSALT i en ”ram” som kan användas både på en solid färgbakgrund och på ett fotografi.

Rubrik med ram

Futura Bold, Versal, Kägel (radavstånd) ca 20% över grad. Total ramhöjd ca 70% över grad.
Svart text mot vit bakgrund, alternativt vit text mot antingen svart eller röd bakgrund.


Utförandealternativ

Rubrik med ram, alternativt utförande

Varje rad av rubriken i en egen ram.