Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bildspråk

Malmö högskolas bildspråk 

Bildspråket är en viktig del i Malmö högskolas visuella identitet. Bilder i vårt kommunikationsmaterial ska därför vara av hög kvalitet. Att exakt bestämma vilka bilder som är bra eller dåliga är dock omöjligt – det är individuellt och beror på sammanhanget. Detta avsnitt innehåller därför inga regler, utan i stället presenteras här några rekommendationer och exempel när det gäller användning och publicering av bilder i olika sammanhang.

Tänk på att bilden ska:
• Tillföra och förmedla ytterligare information till budskapet.
• Vara sann, trovärdig och tydlig.
• Våra bilder ska spegla mångfald, liv och rörelse.
• Under inga omständigheter uppfattas som kränkande.

Kom ihåg att:
• Hela högskolan ska synas i bildmaterialet. Eftersträva alltid en bred mix när det gäller kompetenser, yrkestitlar, studenter, bakgrund och kön i valet av bilder.
• Variera bilderna med olika storlek, vinklar, ljus och detaljer. 
• Få medgivande till publicering av personer på bilderna.
• Skriva relevanta bildtexter – som berättar vem eller vad som finns på bilden.
• Skriva fotografens namn.

Bildexempel

Bildmanér