Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Engelsk akademisk ordlista och översättning

Här hittar du länkar till akademiska ordlistor och andra hjälpmedel som kan vara nyttiga för dig som skriver på engelska.

Behöver du hjälp med språkgranskning eller översättning?

För forskningstexter

Se information om Language Editing Group - Malmö högskolas kostnadsfria språkgranskningstjänst för forskningsmanuskript.

För administrativa texter

Det finns ett statligt ramavtal för översättning, från svenska till andra språk och från andra språk till svenska. I första hand ska vi använda oss av Semantix för översättningar, och först om de inte kan leverera får du gå vidare till nummer 2 i rangordningen.

För att göra en beställning från Semantix behöver du fylla i en beställningsblankett där du anger din fakturareferens och bifogar din originaltext. Du behöver ha Malmö högskolas kundnummer, som du kan få av kommunikationssupporten.

Din avdelning bekostar själv översättningstjänster och du gör själv beställningen till översättaren. Om du har frågor, eller om texten du vill översätta kräver särskilda ämneskunskaper, är du välkommen att höra av dig till kommunikationssupporten för mer information.

Här hittar du mer information om ramavtalet för översättningstjänster