Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kommunikationsfrågor

Alla medarbetare är välkomna att vända sig till kommunikationssupporten med kommunikationsrelaterade frågor, så slussas frågan vidare till rätt person på avdelningen. Supporten kan även lösa enklare kommunikationsärenden direkt, som till exempel att göra kalenderhändelser på webben eller uppdateringar på webbsidor.

Stöd till forskare i kommunikationsfrågor

Centrala kontaktpersoner

Karin Arvidsson, kommunikationschef

Har du ett forskningsprojekt som du vill nå ut med? Behöver du råd inför mediakontakter? 
Forskning, press och opinion:
Charlotte Löndahl Bechmann – samordnare

Vill du ha med något i högskolans nyhetsbrev? Behöver du råd när det gäller internkommunikation?
Internkommunikation:
Per Eriksson – samordnare

Behöver du hjälp med marknadsföring av utbildningar? Behöver du sprida information till studenter? 
Marknad och rekrytering:
Maria Crona – samordnare

Behöver du hjälp som gäller vår logotyp, grafiska profil? Eller hjälp med att ta fram trycksaker?
Grafisk form:
Fredrik Svensson - Grafisk formgivare 

Har du frågor som rör webbplatsen? Eller vilken hjälp du kan få med en sajt utanför mah.se? 
Webbstrategiska frågor:
Michael Gustafson – samordnare

Fakulteternas kontaktpersoner


Hälsa och samhälle

Fakultetsrepresentant: Carolin Lind
Forskning, press och opinion: Charlotte Löndahl Bechmann
Utbildning: Maria Crona

Lärande och samhälle
Fakultetsrepresentant: Helena Smitt
Forskning, press och opinion: Helena Smitt

Teknik och samhälle
Fakultetsrepresentant: Filippa Törnwall
Forskning, press och opinion: Magnus Jando

Kultur och samhälle
Institutionsrepresentant K3: Amanda Malmquist
Institutionsrepresentant GPS: Mathias Persson
Institutionsrepresentant US: Johanna Svensson
Forskning, press och opinion: Lotta Orban

Odontologiska fakulteten
Fakultetsrepresentant: Johan Portland
Forskning, press och opinion: Magnus Jando

 

Alla på Kommunikationsavdelningen

Listning av hela avdelningen