Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kopieringsavtalet

Inledning

 

Det mesta av det material som används i undervisningen vid Malmö högskola är upphovsrättsligt skyddat. Detsamma gäller material som man vill använda sig av. Upphovsrätten är den lagliga rätt som upphovmannen har till det verk han/hon har skapat. Exempel på verk i upphovsrättslagens mening är målningar, bilder, skisser, fotografier, musik, noter, tidningsartiklar, texter böcker, datorprogram och databaser.

Innehavaren av upphovsrätten har i princip en uteslutande rätt att framställa exemplar av sitt verk, dvs göra kopior av verket. Det är således i princip förbjudet att kopiera av upphovsrättsligt skyddat material utan medgivande från upphovsrättsinnehavaren.

Det finns dock några undantag från denna regel. För det första är det tillåtet att kopiera av skyddade verk för privat bruk. Den s.k. citaträtten gör också att man i vissa fall har rätt att citera ur offentliggjorda verk i enlighet med god sed. En tredje möjlighet är att man i undervisningsändamål får framställa exemplar av utgivna verk om en s.k. avtalslicens föreligger. 

Mellan Malmö högskola och Bonus presskopia har ett nytt kopieringsavtal slutits gällande från den 1 januari 2014. Nytt för i år är att avtalet även omfattar digital kopiering.

Det uppdaterade avtalet ger lärare och studenter möjligheten att kopiera och tillgängliggöra verk för undervisning. För både analoga och digitala verk gäller begränsningen 15 sidor.

TRYCK HÄR för att läsa det AVTALET i dess helhet.