Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Plats för Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU)/praktik

VFU/praktik kan förläggas på annan ort än utbildningen och studenten ska i god tid informeras om placering för VFU/praktik. Studenter har möjlighet att ansöka om viss placering av särskilda skäl, t.ex. medicinska eller starka sociala skäl. Ansökan om viss placering av särskilda skäl ska lämnas skriftligt och måste styrkas med intyg. Fakulteten/området ska ha fastställda riktlinjer för hur dessa ärenden hanteras och för vad som bedöms vara särskilda skäl.