Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kostnader

Högskolelagen (HL) kap. 4. 4, 4a och 4b §
Högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i ett EES-land eller i Schweiz (i Förordning 2010:543 finns en uppräkning av ytterligare grupper som omfattas av avgiftsfrihet). Detta innebär dock inte att det är kostnadsfritt för studenter att studera vid svenska högskolor. Kurslitteratur, utskrifter och personlig utrustning är exempel på sådant som studenterna betalar själva. Resor i närområdet bekostas normalt också av studenterna. Kompendier och annat studiematerial får säljas av högskolan till självkostnadspris. Det får däremot inte utgå avgifter eller kostnader för obligatoriska moment, exempelvis mer omfattande studieresor, om inte likvärdigt, avgiftsfritt alternativ erbjuds.

Om det i utbildningen finns delar, som enligt utbildnings- eller kursplan, ska genomföras på annan högskola eller universitet än Malmö högskola ska Malmö högskola svara för eventuella avgifter till denna högskola, medan studenten bekostar resor och eventuella logikostnader.