Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Försäkring för utländska gäster

De flesta utländska gäster som högskolan tar emot har redan fullgott försäkringsskydd, till exempel från sitt hemuniversitet, genom reseförsäkring eller utbytesavtal. Malmö högskola har tecknat en samlingsförsäkring för utländska gästforskare eller grupper med anknytning till Malmö högskola och som saknar tillfredsställande försäkringsskydd, en så kallad GIF Statens grupp- och individförsäkring.

Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård och hemtransport, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. För mer information gällande denna försäkring, ta kontakt med din HR-specialist eller se Kammarkollegiets webbplats där det finns mer information och ett formulär för att anmäla skada.