Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Partneruniversitet i Moveon

Moveon är den databas som innehåller information om våra internationella samarbeten.

Varje partneruniversitet har en egen akt med kontaktinformation, förteckning över avtal för studentmobilitet och personalmobilitet, nätverkssamarbete (som t.ex. INU och SGroup), samt information om ansökningsprocessen för utbytesstudenter, deadlines, mm. Det är en bra resurs om du söker efter information om ett partneruniversitet. Se världskarta länkat till moveon databas: https://mah.moveonnet.eu/moveonline/exchanges/search.php

I moveon 4 databas hittar man under "Relations>Institutions>relations & stays", vilka MAH-studenter har åkt dit samt vilka som har kommit hit till Malmö högskola, vilket är bra om du vill kolla balansen i ett utbyte eller komma i kontakt med studenter som har varit där - eller kommer därifrån.