Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studentpraktik och MFS - Minor Field Studies

Studenter har även möjlighet att åka utomlands inom ramen för sina studier vid Malmö högskola genom att göra praktik på ett företag eller offentlig organisation eller genomföra en fältstudie som ligger till grund för en uppsats/examensarbete på kandidat, eller magister/master nivå.

Praktik

Beroende på utbildningsplan kan vissa studenter tillgodoräkna sig praktiktiden som en del av sin utbildning.

För att praktiktiden ska vara erkänd av Malmö högskola krävs att ett kontrakt mellan Malmö högskola, handledaren på praktikplatsen samt studenten upprättas. I kontraktet bör finnas information om praktiktiden, beskrivning av arbetsuppgifter samt kontaktinformation till handledaren på praktikplatsen. För praktik utanför EU/EES måste praktiken registreras i Ladok för att studenten ska täckas av Student UT försäkringen under praktiktiden.

Läs mer om försäkringsvillkor för utlandspraktik här

Möjligheter för studenter att söka stipendium för praktik inom EU/EES:

- Erasmus+-praktik

- SIDAS Resestipendium
Internationella programkontoret erbjuder ett resestipendium för praktik vid ett FN-organ eller en stor NGOs huvudkontor. Mer information om resestipendiet finns här

Har du en student som vill ha hjälp att hitta en praktikplats? Här finns länkar till var man kan hitta praktikplatser

************************************************

Minor Field Studies (MFS)

är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under 8-10 veckor som underlag för en kandidat, magister/master-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Ett MFS-stipendium är fastställt till 27 000 kr.

För personal finns möjlighet att söka pengar för att göra en handledarresa eller kontaktresa för att skapa nya kontakter med personer i länder som kan fungera som handledare i fält för studenterna.

Läs mer om MFS på högskolans MFS-sidor för studenter eller kontakta MFS-handläggare för mer info.