Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontakta International Office

Besöksadress:

Neptuniplan 7 / Matrosgatan 1, Studentcentrum

Postadress:

Malmö högskola
Studentcentrum
205 06 Malmö

Besökstid/drop-in:

Måndag - torsdag 11.30-12.30
Var god kontakta oss om ni vill boka ett möte utanför besökstid. 

Personal på International Office

Karin Frydenlund
Enhetschef International Office. Deltagare i det Strategiska rådet för globalt engagemang och internationalisering. Sammankallande för gruppen Minternet administration. 

Anna Singhateh - tjänstledig

Caroline Climie
Ansvarar för avtal med partneruniversitet i Australien och Nordamerika. Systemutvecklare för MoveON4, databas för mobilitet och internationella relationer. Ordförande för arbetsmiljögruppen på Studentcentrum.

Jenny Larsson
Administrerar uthyrningen av högskolans bostäder till internationella studenter.

Kajsa Werlestål Khanye- tjänstledig

Martin Gagner 

Arbetar med inresande utomeuropeiska studenter, studieavgiftsrelaterade frågor, stipendier för avgiftsskyldiga studenter och frågor rörande uppehållstillstånd för studier. 

Samantha Savage
Arbetar med internationell marknadsföring och studentrekrytering, och ansvarar för planering och genomförande av marknadsföringsaktiviteter i Malmö högskolas fokusområden.

Therese Löfgren
Arbetar med att tillgodose bostäder för inkommande internationella studenter, sköter högskolans sajt för andrahandsuthyrning av bostäder samt ansvarar för att ta fram underlag som rör studentbostäder för rapportering till departement och myndigheter. Vidare är Therese ett av Malmö högskolas två huvudarbetsmiljöombud.  

Titti Kjellander
Erasmus+ koordinator med ansvar för Erasmus+ bilaterala avtal inom Europa. Systemansvar för MoveON4, databas för mobilitet och internationella relationer.

Ulrica Kristhammar
Arbetar med internationell marknadsföring och studentrekrytering, och ansvarar för planering och genomförande av marknadsföringsaktiviteter i Malmö högskolas fokusområden. 

Vilhelm Engström
Arbetar med inkommande utbytesstudenter och koordinerar det introduktionsprogram som Malmö högskola erbjuder internationella studenter vid terminsstart. Samordnare för Minor Field Studies (MFS). 

Åsa Fagerström
Ansvarar för avtal med partneruniversitet i Asien, Afrika, Sydamerika och Västindien. Åsa är även kontaktperson för de kortare utbytesprogram som ges av internationella universitet på Malmö högskola.

Rebecca Arklöf

Arbetar med stipendier rörande student- och personalmobilitet inom Erasmus+-programmet. Kontaktperson för kontaktresemedel. Kontaktperson för personalmobilitet inom nätverket INU. Samordnare för Linnaeus-Palme.

Sabine Petersson

Arbetar med inkommande utbytesstudenter samt försäkringar för alla in- och utresande studenter.

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf