Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bilateral - Nord- och Sydamerika

I Nord- och Sydamerika har vi främst högskoleövergripande avtal i Kanada och USA. Ett studentutbyte i ett av dessa länder innebär en avgiftsfri studieplats vid partneruniversitetet under en eller två terminer (beroende på avtalets utformning).

För information om aktuell ansökningstid, kontakta den internationellt ansvarige koordinatorn på respektive fakultet. Fakulteten utlyser platserna inom utbytet, tar emot ansökningar och sköter urvalsprocessen. International Office samordnar nomineringarna och sänder över till respektive partneruniversitet som fattar det avgörande beslutet om antagning. 

Läsårsplatser för nästföljande läsår utlyses i september med ansökningsdeadline 15 oktober, eventuella restplatser utlyses i februari med deadline 15 mars. Observera att det för restplatserna endast går att få platser till nästföljande vårtermin på grund av den långa handläggningstiden.

Poängsystem och terminstider varierar mellan universiteten, därför är det viktigt att studera varje universitets kursuppläggning och utbud noga innan ansökan fylls i.

För studier i Kanada och USA krävs goda och dokumenterade språkkunskaper i engelska. För de flesta universitet kan kravet på ett internationellt språktest i engelska ersatts med minst motsvarande betyg VG i Engelska B från gymnasiet. Om en sökande student inte har motsvarande måste hen genomgå ett internationellt språktest (oftast TOEFL eller IELTS). 

Observera att för områdesknutna partneruniversitet sköter området självt all administration.