Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Minor Field Studies - MFS

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendium som möjliggöra för studenter att tillbringa 2 mån i ett utvecklingsland för att samla material till sitt examensarbete, kandidat- eller masteruppsats. 

Malmö högskola tilldelas varje år ett antal stipendier att fördela till studenter, efter att vi ansökt om stipendier via Universitets- och högskolerådet (UHR). Studentena söker direkt via högskolan. Läs mer om MFS för studenter på högskolans MFS-sajt. Där kan du också läsa studenternas blogg från sina äventyr runt om i världen. 

Personal på högskolan kan söka pengar för att göra en MFS-kontaktresa via UHR. Det innebär att du reser till ett utvecklingsland och besöker organisationer, universitet, företag eller liknande för att diskutera möjligheten för studenter att utföra en MFS i det landet. Läs mer om MFS och hur du ansöker.