Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter på högskolans grundnivå. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i ett land som finns med på OECD:s DAC-lista. Aktuell DAC-lista finns på UHR:s sida för Linnaeus-Palme-ansökan, se länk till höger. Den andra, Palme, möjliggör för lärare och studenter i samarbetslandet att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Linnaeus-Palme är ett projektbaserat samarbete mellan ett ämnesområde vid Malmö högskola och motsvarande vid samarbetsuniversitetet. Inom ramen för utbytesprogrammet utgår stipendium för både studenter och lärare samt medel för planeringsresor.

Programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Ansökan görs av den svenska parten som också är den ansvarige för projektet. Alla ansökningar ska gå via högskolan Linnaeus-Palme-samordnare. UHR:s årliga ansökningsdeadline är kring mitten av november, högskolans interna deadline för ansökningar att vara klara i ansökningssystemet är 1 november. 

Läs mer om studentmobilitet inom Linnaeus-Palme