Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM)

Programmet utomeuropeisk mobilitet (International Credit Mobility) ger möjlighet till samarbeten och utbyten mellan så kallade programländer (länder i Europa som deltar i Erasmus+-samarbetet) och så kallade partnerländer (utomeuropeiska länder). Mobiliteten sker mellan partneruniversitet, som efter ansökan, beviljats medel för student-, lärar- eller personalmobilitet. Ansökan kan göras en gång per år och Malmö högskola lämnar in en ansökan där samtliga samarbeten finns angivna. 

Vad det innebär

Undervisande personal vid lärosäten får möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal.

Lärosäten kan även bjuda in anställda från ett företag eller annan organisation att undervisa.

Studerande på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, kan studera mellan 3-12 månader i ett annat land. För att kunna söka ska studenten vara inskriven vid ett svenskt lärosäte.

Giltiga länder

Alla 28 medlemsländer i EU liksom Norge, Liechtenstein, Island, Turkiet samt Makedonien deltar som så kallade programländer. Länder som kan delta som så kallade partnerländer i utomeuropeiskt samarbete anges i dokumentet med giltiga länder, Eligible countries for International Credit Mobility, nedan.

Lista på giltiga länder för 2016 års utlysning (Listan för 2017 har inte uppdaterats av UHR ännu, men utgå från att det är samma länder)

Ansökan 

Malmö högskola gör en gemensam ramansökan. Se högerytan för dokument och info. 

Kontakt

Anna Singhateh, internationaliseringsstrateg, koordinerar Malmö högskolas ansökan.E-post:
Telefon: 040-66 57166