Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samarbetsavtal och program

Malmö högskola har en mängd samarbetsavtal med universitet runt om i världen.

Vissa av dessa är så kallad högskoleövergripande bilaterala avtal som administreras centralt och där studenter och lärare från flera områden kan använda sig av avtalet.

Därtill har alla områden egna områdesknutna avtal som bara kan utnyttjas av studenter och lärare på just det området.


Inom Europa finns endast områdesknutna avtal inom Erasmus+ och Nordplus.


För utbyte med utvecklingsländer finns områdesknuta projekt genom det av SIDA-finansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme.