Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

INU - International Network of Universities

INU är en sammanslutning av elva universitet från nio olika länder. Nätverkets syfte är att öka internationaliseringen bland dess medlemmar och främja filosofin om globalt medborgarskap. Detta sker genom mobilitet av studenter, lärare samt övrig personal, forskningssamarbete och samarbete på ledningsnivå.

Malmö högskola har varit en aktiv medlem i INU sedan 2002 och har både skickat och tagit emot studenter och personal för att medverka i nätverkets olika program och utbyten. Malmö höll ordförandeskapet 2009-2011 varefter ordförandeskapet och INU-sekretariatet flyttade vidare till James Madison University, USA.

Mer information hittar du på INU:s webbplats

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist