Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internationella nätverk

Genom de internationella nätverk som Malmö högskola deltar i finns det en naturlig plattform och mötesplats för olika professioner inom ett lärosäte. Det ges även inom dessa nätverk möjlighet för mobilitet även för administrativ personal.