Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internationellt samarbete

Malmö högskola gör det möjligt för sin personal att delta i en mängd olika internationella aktiviteter.

Internationella samarbetsavtal öppnar upp för student- och lärarutbyte samt forskningssamarbete med andra lärosäten runt om i världen.

Genom de internationella nätverk som Malmö högskola deltar i finns det en naturlig plattform och mötesplats för olika professioner inom ett lärosäte. Det ges även inom dessa nätverk möjlighet för mobilitet även för administrativ personal.

Personalmobilitet, där både lärare och administrativpersonal vid Malmö högskola kan delta, är ett utmärkt tillfälle för kompetensutveckling.

Malmö högskola deltar dessutom i en mängd olika program som bland annat skapar förutsättningar för mobilitet, kursutveckling, gemensamma mastersprogram samt utbyte, studier eller fältstudier i ett utvecklingsland.

Genom att Malmö högskolas personal ges möjligheter till kompetensutveckling med en internationell karaktär stärks högskolans profil internationellt. Det bidrar också till internationalisering på hemmaplan.