Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internationalisering på hemmaplan - IaH

Internationalisering på hemmaplan är en strategi för att nå alla studenter och alla medarbetare vid högskolan. Målet är att ge ett internationellt perspektiv i fråga om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Våra utbildningar är internationellt gångbara. Studenter som lämnar högskolan för att påbörja eller fortsätta sin yrkeskarriär har kompetenser för en internationell och föränderlig miljö.  De är redo att påverka och förändra, både arbetslivet och samhället. Högskolans samhällsansvar är att utveckla studenternas medborgaransvar för det globala lokalsamhället. Studenterna har utvecklat sin interkulturella kompetens för ett samhälle präglat av mångfald.

Malmös karaktär med en blandad befolkning ger goda förutsättningar för att arbeta med internationalisering på hemmaplan. Malmö högskola har en mix av studenter med olika nationell och kulturell bakgrund, som bidrar till att bredda och internationalisera perspektiv i lärandemiljön.

Malmö högskola initierade ett IaH nätverk och arrangerade en internationell IaH konferens i Malmö 2003. Högskolan är aktiv i EAIEs arbete (European Association for International Education) för internationalisering och IaH.