Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskarservice

Forskarservice hjälper till med rådgivning och vägledning i frågor om extern forskningsfinansiering. Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta finansiärer som stöder forskning inom ditt ämnesområde, eller vill få tips och råd om hur du lyckas med din forskningsansökan.

För bästa möjliga service/hjälp kontakta Forskarservice i tidigt skede av ansökan!

Forskarservice verksamhet