Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Installation av SPSS

Windows

 1. Logga in på https://access.mah.se/
 2. Gå till N:\campus\SPSS\IBM Statistics 2x Win\
 3. Ladda ned 32-, eller 63-bit-versionen beroende på vilken typ av windows som är installerad på datorn.
  (För att ta reda på vilken version som är installerad: öppna kontrollpanelen ->System och kontrollera vad det står vid "Systemtyp"):
  Filen laddas ned som en .zip-fil och måste därför packas upp innan man kan starta installationen.
 4. Högerklicka på filen och välj "Extrahera alla....."
 5. Öppna "Setup"-filen för att starta installationen
 6. Välj "Authorized user license"
 7. Godkänn de användaravtal som dyker upp och klicka igenom alla installationssteg (Det går bra att låta alla alternativ/frågor som dyker upp vara ikryssade på sina förvalda värden).
 8. Kryssa ur rutan för produktinformation
 9. Välj "Licens my product now" och skriv in licensnyckeln.
 10. Starta SPSS.

Mac

 1. Logga in på https://access.mah.se/
 2. Gå till N:\campus\SPSS\IBM Statistics 2x Mac/IBM_SPSS_ÖStatistics 2x\
 3. Ladda ned .dmg-filen
 4. Starta installationen
 5. Välj "Authorized user license"
 6. Godkänn de användaravtal som dyker upp och klicka igenom alla installationssteg (Det går bra att låta alla alternativ/frågor som dyker upp vara ikryssade på sina förvalda värden).
 7. Innan SPSS kan startas för första gången måste licensen aktiveras. Gör detta genom att köra "SPSS Statistics Licens Authorization Wizard" som hittas i samma mapp som SPSS. (Exempelvis \program\IBM\SPSS\Statistics\2x)
 8. Välj "Licens my product now" och skriv in licensnyckeln:
 9. Starta SPSS

Instruktion för utskrift