Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sunet Survey

Sunet Survey är Malmö högskolas enkätverktyg för personal och studenter. Logga in med din datoridentitet så skapas ett konto direkt och du är redo att konstruera dina enkäter. 

Logga in här:
sunet.artologik.net


Under Support finner du lathundar och en "Kom-igång-video" där du snabbt lär dig de grundläggande funktionerna. Under "Hjälp" finns manualer och en videofilm så du snabbt kommer igång med att skapa enkäter.

manual sunet survey

Mer om Sunet Survey

Survey är ett molnbaserat enkätverktyg som är en vidareutveckling av Artologik Query & Report. Det är en tjänst från Sunet där varje lärosäte får ett utrymme i molnet för att skapa enkäter, kursutvärderingar eller andra typer av undersökningar. Varje lärosäte som är ansluten till denna tjänst kan erbjuda sina anställda och studenter att skapa obegränsat antal enkäter eller undersökningar. Du kan samarbeta med kollegor som också har tillgång till Sunet Survey (dvs. personalkonton, ej gäst- eller besökskonton)

Läs mer om Sunet

Läs mer om Artologik