Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktivera internetdelning

Om du har en enhet som inte har tillgång till nät kan du dela ut internet från din telefon. Du hittar inställningen under Inställningar -> mobilnät. Du kan ansluta din enhetet till telefonen via Wi-Fi, Bluetooth eller USB. När en enhet ansluter till internetdelningsfunktionen blir statusfältet blått och visar hur många enheter som är anslutna. Hur många enheter som kan ansluta via internetdelningsfunktionen samtidigt beror på operatören och iPhone-modellen. 

Läs mer på Apple om internetdelning