Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Återlämning av IT-utrustning

Vid återlämning av IT utrustning till Malmö högskola skall följande rutin användas. 

Rutinbeskrivning

 1. Skapa ett ärende genom att logga in på service.mah.se.
  Välj Återlämning av It-utrustning och välj var du vill lämna tillbaka utrustningen.
  Fyll i din e-postadress.
  Ett mail skickas till din e-post med ärendenummer.  

 2. Fyll i och skriv ut checklistan  med ärendenumret som står i mailet.

 3. Lämna tillbaka din utrustning:
  Universitetsholmen
  Lämna utrustningen samt checklistan till teknikutlåningen i Orkanen
  AS9/Forskaren/Klerken
  Tekniker kontaktar dig för upphämtning av utrustningen.

Tillbehör som saknas vid återlämning (t.ex. laddare) beställs och debiteras institutionen. Om utrustningen inte kan återanvändas har IT-avdelningen rätt att avyttra den. I detta fall kommer berörd chef informeras. 


Avgränsningar

Den återlämnande parten skall vid inlämnandet

 • ha ombesörjt att ingen privat information finns kvar på enheten
 • ha ombesörjt att enhet på intet sätt är låst vilket försvårar/omöjliggör en återställning
 • ha rensat enheten från handlingar som är föremål för diarieföring/arkivering
 • ha fyllt i checklistan