Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

IT-service för dig som forskar

IT-avdelningen ger support till både personal och forskare. Servicedesk är öppen mellan kl 7.30-16.30. Hit vänder du dig för att få hjälp med allt som rör din IT-miljö. Vi har möjlighet att ge råd och support genom fjärrstyrning av din dator alternativt kontakta en tekniker för vidare konsultation på plats.

IT-service för personal

In english

För din forskning:


 

Inköp av datorer och IT-utrustning

Som personal kan du köpa din IT-utrustning via IT-avdelningens gemensamma IT-enhet. Vi hjälper till med inköp, leverans samt viss support. Även vid speciella beställningar av hårdvara och program ska beställning skickas till inkop@mah.se.

Program

Vid inköp av våra fokusprodukter installeras datorn med en grundinstallation för Malmö högskolas personal. På den här sidan kan du läsa mer om hur du går tillväga om du vill köpa in program utöver detta samt hantering av licens. 

Nvivo

Avancerat analysprogram för textanalys och kvalitativ analys av intervjuder, vido och ljud.
Du kan installera det på din arbetsdator via softwarecenter/managed softwarer.

Läs mer om nvivo eller se nvivo-bloggen med användbara tips.

SPSS
Statistikprogrammet SPSS finns tillgängligt att ladda ned till alla PC och Mac. Läs mer hur man installerar programmet via softwarecenter/managed softwarer.

Datakonto

Som anställd på Malmö högskola får du en datoridentitet. För att ändra lösenord samt hantering av ditt konto kan du logga in på IDservice.

Nätverk

På Malmö högskola kan du logga in på vårt trådlösa nätverk eduroam. Läs mer om hur du ansluter samt aktiverar åtkomst. Här får du även information om hur du kan ansluta din egen dator/enhet.

Lagring av filer

Det skapas automatiskt en hemkatalog till all personal. Här kan du spara dina dokument för att säkra dig om backup. Vi rekommenderar inte att spara någonting på skrivbordet.

Malmö högskola har även ett avtal med Sunet att använda molntjänsten box. IT-avdelningen erbjuder kurstillfällen samt introduktion för att komma igång med molntjänsten box som underlättar samarbete mellan parter inom och utanför högskolan. (Det är ej tillåtet att spara arbetsrelaterade dokument i andra molntjänster såsom t ex. dropbox m.fl.)

Läs mer om molntjänsten box

 

Serverdrift

IT-avdelningen erbjuder "Server som tjänst" om man har behov av server kapacitet för sin forskning. Kontakta servicedesk så kan vi lämna ett förslag kring det aktuella behovet.  

Sekretess

Det rekommenderas ej att spara sekretessbelagt material i en molntjänst. Det är upp till varje medarbetare  ta reda på vad som gäller i respektive fall

Utskrift

Läs mer om utskrift och hur du kan skriva ut från din privata enhet som du anslutit till eduroam.

Mobiltelefoner/abonnemang

Kontakta din närmsta chef för beställning av mobiltelefon/abonnemang som görs via IT-avdelningens gemensamma inköpsenhet.

Yammer

Yammer är ett kommunikationsverktyg för hela högskolan för kunskapsdelning. Läs mer om Yammer 

Medieproduktion

AKL, biblioteket och IT-avdelningen har tillsammans skapat en medieverkstad där man kan få stöd och utbildning i mediehantering. Läs mer om medieverkstaden.

Om du vill ha hjälp med att filma i ditt forskningsarbete kan du kontakta servicedesk för kontakt med kunnig personal.

 


 

IT support for researchers

IT department provides support to both staff and researchers.

Our servicedesk is open between the hours of 7:30 to 16:30 where you turn for help with anything related to IT.

We are able to provide advice and support through the remote control of your computer, or contact a technician for further consultation on the spot.

 

File storage and backup

Store your documents at the home directory: (M: Drive) at the Central File Server for safeguard your files or use the cloud storage service Box -that is procured by universities in Sweden through SUNET.  

DropBox should not be used with enterprise information because it is “built in” encryption is NOT sufficient to meet the requirement for the university.

  • When storing in Box the university owns the material, the files and documents and you´ll get 50 GB free storage space.
  • Do not store on your desktop because there is no backup from the laptop.
  • To remotely access your home directory, please visit https://access.mah.se

Log on to the system by clicking on the link: www.mah.box.com
In the scrolling list you see, select "University of Malmö," then click on "Login and Use Forever”

Log on to the system with your user name and password (Identity )

Box online cloudstorage for collaborating and syncronisation enables you to sync files between computers, phones, and tablets, and safely share files with colleagues and external collaborators.

You can grant rights to collaborate on a folder in Box to anyone with a Box account, both employees at the university of Malmö (who have/can create an SU Box account) and others (who have/can create a free Box account). You choose which permissions to grant to other people, for example, permissions to edit files, upload files, etc. If you want to share material with people who do not have or do not want to create a Box account, you can share a link to a folder or file instead

More information

Box.mah.se

 

Printing

You need a Multicard for print to the Eduprint. There is also a service for printing from smartphones, tablets and private computers named Mobilityprint

Survey software

SUNET Survey is a cloud based service, where each institution / organization have a dedicated virtual instance of the software Survey & Report, to utilize for creating surveys. Users can then create reports. Both the creation of surveys and reports can be automated.

Log on to the system by clicking on the link: http://sunet.artologik.net/mah/admin
In the scrolling list you see, select "University of Malmö," then click on "Login and Use Forever”
Log on with your user name and password (datorid)
You can find a manual in the helpmenu (English)

Applications

All computers delivers with some applications, it´s different between PC and MAC but if you miss something you can go to a tool to install some programs that the IT-department has prepared for you: 

PC –Microsoft Software Center

MAC - Managed Software Center

Qualitative data analysis software for researchers

You can download SPSS and NVIVO with campuslicens.

If you need another application, please contact inkop@mah.se for information and purchasing.

Server services

IT Department offers "Server services" if you are in need of server capacity for their research. Contact the service desk so we can make a suggestion regarding the actual need.

 

Yammer

You can find Biocapture at yammer

 

Media Production

Everyone is welcome to our "mediaverkstad" on the fifth floor of the "orkanen building". ORC527.  It´s a collaboration between AKL, the library and the IT-department. 

You can contact the IT-department for support regarding recording your lecture.

Mediaverkstaden