Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Om Servicedesk

Varför har vi en Servicedesk?

Servicedesk har flera funktioner men framförallt fungerar den som en SPOC (Single Point Of Contact) för IT-relaterade ärenden. Grundtanken är att du som användare ska slippa att jaga specifika personer för att få hjälp med dina problem och istället vända dig till en plats där du kan få hjälp med alla dina problem. Servicedesk skapar en tillgänglighet för dig som användare, med generösa öppettider året runt. Vi fungerar också som sambandscentral vid driftstörningar.
När du ringer Servicedesk är det stor chans att vi kan hjälpa dig med ditt problem direkt, men om så inte skulle vara fallet kommer ditt ärende att direkt skickas till rätt instans som fortsätter felsökningen.

Varför får jag ett ärendenummer?

Vi hanterar varje år runt 12000 ärenden i Servicedesk. För att vi ska ha en möjlighet att följa upp alla ärenden får alla dessa ärenden ett unikt nummer. Det ger oss en möjlighet att spåra när något gått fel, samt att vi får bra underlag i form av statistik för att planera vår verksamhet. Ha gärna ärendenumret till hands när du kontaktar Servicedesk.

Vad händer med mitt ärende? Hur kan jag följa mitt ärende?

Det finns idag inget sätt att på egen hand följa upp statusen på ett ärende. Det går däremot utmärkt att kontakta Servicedesk.  Vi jobbar just nu på en framtida lösning med en serviceportal där du själv kan följa vad som händer med ditt ärende.