Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Period oktober 2017

Periodstängning av oktober

Fr   3/11  Sista filen med fakturor som får verdatum oktober

Ti    7/11  Sista dag för slutkontering av levfakturor (de fakturor som
                ev inte hunnits få med här får istället slutkonteras nästa månad)
                Härledda verifikationer PG/BG

On  8/11   Avstämning av reskontrorna
                Lista med ej hanterade fakturor > 50 000 kr skickas ut
                Period 11 (november) öppnas i Raindance

On 15/11 Underlag till Cecilia Olsson avseende anläggningar 
                Dag för ombokningar och korrigeringar
                Ombokning av ej hanterade fakturor > 50 000 kr
                Perioden stänger för områdena kl 17.00

To 16/11  Inga bokningar får göras av områdena denna dag
                Avskrivningar körs (fm)
                Utfördelning av lokalkostnader (fm)
                Utfördelning av OH-kostnader (fm)               
                Bokföring av samfinansiering (em)
                Periodiseringsfilen hämtas ur Raindance och skickas
                till områdena (em)  

Fr  17/11  Periodiseringsfilen i retur till Bo Sundberg för inläsning 
                (senast 12.00)
                Inläsning av periodiseringsfilen i Raindance (em)       
                
Må 20/11 Uppdatering av PerVju  
                Reservdag för GV  
                Månadsbokslut klart               
                Kontroller/avstämningar, uppföljning börjar