Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Period maj 2017

Periodstängning av maj

Må    5/6  Klämdag

Ti      6/6  Nationaldagen

On    7/6  Sista filen med fakturor som får verdatum maj

Fr     9/6  Sista dag för slutkontering av levfakturor (de fakturor som
                ev inte hunnits få med här får istället slutkonteras nästa månad)
                Härledda verifikationer PG/BG

Må 12/6   Underlag till Cecilia Olsson avseende anläggningar
                Dag för ombokningar och korrigeringar
                Ombokning av ej hanterade fakturor > 50 000 kr
                Period 06 (juni) öppnas i Raindance               
                Avstämning av reskontrorna
                Perioden stänger för områdena kl 17.00

Ti   13/6   Inga bokningar får göras av områdena denna dag
                Avskrivningar körs (fm)
                Utfördelning av lokalkostnader (fm)
                Utfördelning av OH-kostnader (fm)               
                Bokföring av samfinansiering (em)
                Periodiseringsfilen hämtas ur Raindance och skickas
                till områdena (em)  

On 14/6   Periodiseringsfilen i retur till Bo Sundberg för inläsning 
                (senast 12.00)
                Inläsning av periodiseringsfilen i Raindance (em)       
                
To  15/6   Uppdatering av PerVju  
                Reservdag för GV  
                Månadsbokslut klart               
                Kontroller/avstämningar, uppföljning börjar