Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Period juni 2017

Periodstängning av juni


On    5/7  Sista filen med fakturor som får verdatum juni

Fr     7/7  Sista dag för slutkontering av levfakturor (de fakturor som
                ev inte hunnits få med här får istället slutkonteras nästa månad)
                Härledda verifikationer PG/BG

Må 10/7   Underlag till Cecilia Olsson avseende anläggningar
                Dag för ombokningar och korrigeringar
                Ombokning av ej hanterade fakturor > 50 000 kr
                Period 07 (juli) öppnas i Raindance               
                Avstämning av reskontrorna
                Perioden stänger för områdena kl 17.00

Ti   11/7   Inga bokningar får göras av områdena denna dag (exkl. 
                samfinansiering)
                Avskrivningar körs, klart kl 10.00
                Utfördelning av lokalkostnader, klart kl 12.00
                Utfördelning av OH-kostnader, klart kl 14.00              
                Bokföring av samfinansiering klart senast onsdag kl 12.00 (12/7)
               
On  12/7  Periodiseringsfilen hämtas ur Raindance och skickas
                till områdena (em)

 
To   13/7  Periodiseringsfilen i retur till Bo Sundberg för inläsning (senast 12.00)
                Inläsning av periodiseringsfilen i Raindance (em)       
                
Fr   14/7  Uppdatering av PerVju  
                Reservdag för GV  
                Månadsbokslut klart               
                Kontroller/avstämningar, uppföljning börjar