Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Period juli 2017

Periodstängning av juli


To    3/8  Sista filen med fakturor från Itella som får verdatum juli             

Må   7/8  Sista dag för slutkontering av levfakturor (de fakturor som 
               ev inte hunnits få med här får istället slutkonteras nästa månad)
               Härledda verifikationer PG/BG

Ti    8/8   Underlag till Cecilia Olsson avseende anläggningar 
               Dag för ombokningar och korrigeringar
               Ombokning av ej hanterade fakturor > 50 000 kr
               Period 08 (augusti) öppnas i Raindance
               Avstämning av reskontrorna
               Perioden stänger för områdena kl 17.00

On   9/8  Inga bokningar får göras av områdena denna dag
               Avskrivningar körs (fm)
               Utfördelning av OH-kostnader (fm)
               Utfördelning av lokalkostnader (fm)
               Bokföring av samfinansiering (em)               

Fr  25/8  Periodiseringsfilen hämtas ur Raindance och skickas 
               till områdena (em)  

Må 28/8  Periodiseringsfilen i retur för inläsning (senast 12.00)
               Inläsning av periodiseringsfilen i Raindance (em)

Ti   29/8  Uppdatering av PerVju  
               Reservdag för GV  
               Månadsbokslut klart
               Kontroller/avstämningar, uppföljning börjar