Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Period januari 2017

Periodstängning av januari

Fr     3/2  Sista filen med fakturor som får verdatum januari

Ti      7/2  Sista dag för slutkontering av levfakturor (de fakturor som 
                ev inte hunnits få med här får istället slutkonteras nästa månad)
                Härledda verifikationer PG/BG               

On    8/2  Underlag till Cecilia Olsson avseende anläggningar
                Dag för ombokningar och korrigeringar
                Ombokning av ej hanterade fakturor > 50 000 kr
                Period 02 (februari) öppnas i Raindance 
                Avstämning av reskontrorna 
                Perioden stänger för områdena kl 17.00

To     9/2  Inga bokningar får göras av områdena denna dag
                Avskrivningar körs (fm)
                Utfördelning av lokalkostnader (fm)
                Utfördelning av OH-kostnader (fm)
                Bokföring av samfinansiering (em)
                Periodiseringsfilen hämtas ut Raindance och skickas
                till områdena (em)

Fr   10/2  Periodiseringsfilen i retur till Bo Sundberg för inläsning 
                (senast 12.00)
                Inläsning av periodiseringsfilen i Raindance (em)               

Må  13/2  Uppdatering av PerVju
                Reservdag för GV                                                   
                Månadsbokslut klart                
                Kontroller/avstämningar, uppföljning börjar