Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Period april 2017

Periodstängning av april

To     4/5  Sista filen med fakturor som får verdatum april

Må   8/5   Sista dag för slutkontering av levfakturor (de fakturor som
                ev inte hunnits få med här får istället slutkonteras nästa månad)
                Härledda verifikationer PG/BG

Ti     9/5   Underlag till Cecilia Olsson avseende anläggningar
                Dag för ombokningar och korrigeringar
                Ombokning av ej hanterade fakturor > 50 000 kr
                Period 05 (maj) öppnas i Raindance               
                Avstämning av reskontrorna
                Perioden stänger för områdena kl 17.00

On 10/5   Inga bokningar får göras av områdena denna dag
                Avskrivningar körs (fm)
                Utfördelning av lokalkostnader (fm)
                Utfördelning av OH-kostnader (fm)               
                Bokföring av samfinansiering (em)
                Periodiseringsfilen hämtas ur Raindance och skickas
                till områdena (em)  

To  11/5   Periodiseringsfilen i retur till Bo Sundberg för inläsning 
                (senast 12.00)
                Inläsning av periodiseringsfilen i Raindance (em)       
                
Fr  12/5   Uppdatering av PerVju  
                Reservdag för GV  
                Månadsbokslut klart               
                Kontroller/avstämningar, uppföljning börjar