Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Avstämningsrutiner


Under avstämningsrutiner finns samlat dokument med anvisningar för att underlätta vid avstämning av BAS-konton i Raindance. Genom att klicka på någon  av länkarna nedan får man upp ett dokument med avstämningsrutin för de konton sam anges i rubriken.  Vissa konton stäms av på områdesnivå medan andra stäms av centralt av Ekonomiavdelningen. Vilket som gäller för respektive konto framgår i inledningen för varje konto.

Här finns även en intruktion för hur underlag/dokumentation för periodiserade projekt ska se ut vid delårs/årsbokslut.

Avstämningsrutin postgirot (kto 1020-1083)

Avstämningsrutin kontogrupp 12

Avstämningsrutin kontogrupp 13

Avstämningsrutin konto 1471-2335

Avstämningsrutin avräkning mot Statsverket kontogrupp 15

Avstämningsrutin AR-EK kontogrupp 18-19

Avstämningsrutin konto 2336-2399

Avstämningsrutin kontogrupp 24-28

Avstämningsrutin lån i RGK kontogrupp 26

Underlag periodiseringar