Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Period- och bokslutshantering

Information om tidplaner och avstämning finns under rubrikerna till vänster.

I checklistan nedan finns kontroller som skall göras i samband med ekonomiskt periodavslut.

Checklista periodavslut