Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor i pappersformat skickas till skanning via vår fakturaadress:

Malmö högskola
Box 50500
202 50 Malmö

Till leverantören skall det uppges referenskod på den sakgranskare som skall hantera fakturan.

Vi tar emot elektroniska fakturor i Svefakturaformat. Kontakta Christian Bengtsson, för ytterligare information

De skannade och elektroniska fakturorna hanteras i vårt E-handelssystem Proceedo. Varje faktura skall hanteras av en sakgranskare och en attestant (2 olika personer).

Sakgranskare: Kontrollerar innehåll på fakturan och att skanningen skett korrekt, samt konterar.

Attestant: Godkänner sakgranskarens kontering och att betalning kan ske.

Sakgranskare och attestanter läggs in med olika behörigheter på olika koddelar beroende på var i högskolan de arbetar och vilken delegation de har.

För information om Proceedo se:
E-handelssystemet Proceedo