Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kundfakturor

Ekonomistöd hjälper till med att skapa och skicka kundfakturor. Se Kontaktpersoner

Fakturor till statliga myndigheter ska skickas elektroniskt. Nedan finns instruktion för ekonomipersonal. Fakturor kan skickas elektroniskt till andra kunder om det är överenskommit med dem och elektronisk kommunikation är upprättad. Kunderna som är ej statliga och som vi skall skicka elektronisk faktura till framgår av förteckning nedan. Kontakta Christian Bengtsson, för ytterligare information.

Instruktion E-faktura Kund.docx

E-faktura till ej statliga kunder.xlsx