Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Externa länkar

Här finner du länkar till externa webbsidor med anknytning till ekonomihantering. Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Plusgirot -  www.plusgirot.se
Sök PlusGiro

Bankgirot - www.bankgirot.se
Sök bankgironummer genom att klicka på "Sök bankgironummer" på bankgirots hemsida.

Ekonomistyrningsverket - www.esv.se
Ekonomistyrningsverket ESV är expertmyndigheten för den samlade ekonomistyrningen i staten. ESV utfärdar föreskrifter och riktlinjer gällande den statliga redovisningen.

Skatteverket - www.skatteverket.se
I momsbroschyren finns översiktlig information om moms (mervärdesskatt). Här ges bland annat en översikt över vad som är momspliktigt och ej momspliktigt.

Svensk Handel - www.svenskhandel.se 
Se Svensk Handels varningslista över oseriösa företag.