Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner

Chef ekonomiavdelningen  

Ann-Marie Öberg                

Övergripande redovisnings- och budgetfrågor samt systemförvaltning

Bo Sundberg - redovisningsfrågor
Christian Bengtsson - ekonomisystem och e-handel
Tobias Edberg - budget och budgetsystem

Ekonomer, controllers och ekonomistöd

Medarbetarna nedan är kontaktpersoner till fakulteter, institutioner, enheter, avdelningar och centrumbildningar: 

Ekonomer och controllers  Ekonomistöd
Ger stöd i arbetet med budget, kalkyler, forskningsansökningar, bokslut och uppföljningar Ger stöd i frågor om fakturor i Proceedo, kundfakturor, kontantutlägg och reseräkningar
   
Fakulteten för hälsa och samhälle samt BBRC och CSS  
Kristina Persson – controller Annelie Boij Mårtensson
Mersiha Karat  
Irina Christensen  
Dariusz Luczak  
Kontakta HS ekonomer:                         HS-ekonomi@mah.se
   
Fakulteten för kultur och samhälle samt CTA och MIM  
Anneli Westerlund – controller, GPS, SPS Roswitha Herslow
Linda Hassel Wallin – US   
Katarina Månsson – K3 och IOTAP  
Louise Tregert – CTA och MIM  
   
Fakulteten för lärande och samhälle samt AKL  
Martin Hemberg – controller
Ann-Christine Mathiasson
Lei Shen – SOL, Ruc, AKL Zuzan Bengtsson
Mats Karlsson – BUS, IS, NMS  
Daniel Svahn – KSM, IDV  
   
Odontologiska fakulteten  
Git Svanström – controller Ann-Christine Mathiasson
Mladenko Govorcin Marie Rosberg
Agneta Lund  
   
Fakulteten för teknik och samhälle samt IOTAP  
Torbjörn Olsson – controller Roswitha Herslow
Dariusz Luczak  
   
GV, Rektor och Bibliotek  
Anna Åkesson – controller
Maria Borr
Karin Axelsson 
Zuzan Bengtsson
Mats Bengtsson – Byggnad och service Cecilia Olsson

 

Upphandling

Stöd i frågor som rör inköp och upphandling. 
Violeta Gamalan
Erik Bårdskär
Håkan Ericsson 
Kontakta upphandlingsfunktionen: upphandling@mah.se