Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Inventariekoordinering

Högskolan har behov av att känna till vilka inventarier som finns och är enligt bokföringsförordningen (2000:606) skyldig att utforma organisation och rutiner så att förvaltade tillgångar skyddas.

Fysisk inventering och stöldskyddsmärkning sker årligen och utförs av inventariekoordinatorerna som tillhör Facility Service.

IT-avdelningen ansvarar för inventeringen av IT-produkter.

Huvudinventariekoordinatorn som tillhör Ekonomiavdelningen har det samordnande ansvaret och tillser att inventering och stöldskyddsmärkning synkroniseras med de uppgifter som finns i ekonomi- och inventariesystem.

För ytterligare information se dokumenten till höger.

 

Kontaktpersoner
Huvudinventariekoordinator
Mats Bengtsson

Tel: 665 73 85

 

Inventariekoordinatorer
Peter Winther

Anders Spetz

Börge Larsson
Ulf Månsson
Bengt Wremert 
Ellinor Melkersson 
Thomas Karlsson