Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Böcker

Högskolan har avtal med Bokus och böcker som finns i deras sortiment ska beställas därifrån. Beställning sker genom Proceedo. För inloggning, behörighet mm se E-handelssystemet Proceedo

I Proceedo går det att skapa beställning och där komma in på Bokus webshop. I denna kan man sedan markera de böcker man vill köpa och hämta in de till beställningen i Proceedo. Webshopen är anpassad och innehåller högskolans avtalade priser. Beställningen konteras och skickas sedan till resp chef som i systemet godkänner köpet. Bekräftelse på beställning erhålls via e-post.

Böcker till högskolans bibliotek köps enligt särskilda rutiner på Biblioteket.