Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

3.1 Inledning

Här berörs kortfattat de viktigaste ekonomiadministrativa bestämmelser som styr redovisningen vid högskolan. Bestämmelser angående verksamhet, organisation, lärartjänster, antagning och examination m.m. som inte direkt berör ekonomiadministrationen tas ej upp här.

De flesta ekonomiadministrativa bestämmelserna finns att läsa i Ekonomistyrningsverkets EA-handbok. Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor samt regleringsbrev återfinns dock i Utbildningsväsendets författningsböcker, UFB, respektive Statsliggaren. Regleringsbrev finns också tillgängligt via Ekonomistyrningsverkets hemsida www.esv.se.