Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

7.6 Avstämningar

7.6.1 Balansräkning

Samtliga områden ska varje månad stämma av följande konton i sin balansräkning för att man ska ha löpande kontroll över denna. Särskilda instruktioner gäller vid bokslutstillfällen.

 

Kontogrupp Konto Benämning
101x 1011 Handkassa GF
  1016 Kortinbetalningar OD
  1017 Cashbox OD
  1018 Handkassa OD

Gemensamt för kontogrupp 101x gäller

 • blankett, specifikation av balanskonto
 • analyslista, MAH010, exkl. analysrader
  Kassaintyg bifogas vid bokslutstillfällen halvår och helår.

 

Kontogrupp Konto Benämning
11xx 1110-1111 Kundfordringar, icke statl resp statl

Gemensamt för kontogrupp 11xx gäller

 • utdrag ur reskontran
 • blankett, kontoavstämning.
 • analyslista, MAH010, exkl. rader.

 

Kontogrupp Konto Benämning
12xx 1211 Reseförskott
  1213 Övriga förskott
  1248-1249 Övrig kortfr fordr, icke statlig resp. statlig

Gemensamt för kontogrupp 12xx gäller

 • blankett, specifikation av balanskonto
 • analyslista, MAH010, exkl. rader.

 

Kontogrupp Konto Benämning
13xx 1350-1351 Övr förutbet kostn, icke statl resp statl
  1394-1395 Pågående behandl, icke statlig resp statlig.
  (gäller endast OD)  
  1398-1399 Övr uppl intäkter, icke statl resp statl

Gemensamt för kontogrupp 13xx gäller

 • blankett, specifikation av balanskonto
 • analyslista, MAH010, exkl. rader.

 

Kontogrupp Konto Benämning
21xx 2110-2111 Lev skulder, icke statl resp statl
  2115 Motkonto ankomstreg. Utländska lev
  2150 Skuld, personreskontran

Gemensamt för kontogrupp 21xx gäller

 • utdrag ur reskontran
 • blankett, kontoavstämning
 • analyslista, MAH010, exkl. rader.

 

Kontogrupp Konto Benämning
23xx 2384 Förutbet behandl, ej statl OD
  2385 Återbetalning till patient OD
  2390-2391 Övr kortfr skulder, icke statl resp statl
  2395 Förmedlingskonto stipendier
  2399 Fel/utredningskonto

Gemensamt för kontogrupp 23xx gäller

 • blankett, specifikation av balanskonto
 • analyslista, MAH010, exkl. rader.

 

Kontogrupp Konto Benämning
25xx 2580 Avtalad tandvård
  2581 Studenttandvård
  2582 Stiftelsefinansierad tandvård
  2583 Förutbetalda intäkter tandvård
Konto 2580-2583 gäller endast för OD.    
  2594-2595 Övr förutbet intäkter, icke statl resp statl
  2597-2598 Övr uppl kostn, icke statl resp statl
  2599 Övriga förutbet intäkter

Gemensamt för kontgrupp 25xx gäller

 • blankett, specifikation av balanskonto
 • analyslista, MAH010, exkl. rader.

Även för konto med nollsaldo ska blankett och analyslista upprättas och skickas in.

7.6.2 Resultaträkning

Resultaträkningen ska följas upp löpande. Intäkter (anslag, bidrag, uppdragsintäkter, avgifter etc) och kostnader ska bokföras på rätt konto och med rätt v-kod. Kontogrupperna 53, 54 samt 56 ska följas upp, så att där inte finns kostnader som ska aktiveras.